Świętowanie jubileuszy Sióstr

W niedzielę, 18 czerwca 2017 r., w Kühr (Niemcy), świętowały nasze Siostry, które w tym roku mają swój jubileusz.